Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które zostały przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Proces przyjmowania wniosków rozpocznie się w połowie lutego i potrwa przez tydzień.

Finansowanie z KFS może być wykorzystane na różnorodne formy edukacji zawodowej, w tym kursy, studia podyplomowe, egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe, a także niezbędne badania medyczne i psychologiczne. Dodatkowo, środki te pokryją ubezpieczenie NNW dla uczestników szkoleń.

Program szkoleniowy skupia się na kilku kluczowych obszarach, między innymi na wdrażaniu nowych technologii, wsparciu zawodów deficytowych, reintegracji osób powracających na rynek pracy, a także rozwoju umiejętności cyfrowych i specjalistycznego wsparcia dla branży motoryzacyjnej. Szczególną uwagę poświęcono także edukacji osób po 45. roku życia oraz pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców.

Podczas oceny wniosków brane będą pod uwagę m.in. zgodność z priorytetami KFS, adekwatność kształcenia do potrzeb rynku pracy, koszty szkolenia, jakość oferowanych usług edukacyjnych oraz plany dotyczące przyszłego zatrudnienia uczestników programu.

Wszystkie informacje dotyczące zasad przyznawania środków, niezbędnych dokumentów i szczegółów procedury aplikacyjnej dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz na jego stronie internetowej. Zainteresowani mogą również skontaktować się bezpośrednio z urzędem pod podanymi numerami telefonu.

Źródło: https://radomsko.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024